Zaloguj

LOGOWANIE

użytkownik *
hasło *
Zapamiętaj mnie

Koszyk

Koszyk jest pusty

Obrazy

Facebook

Galeria Canvas to sklep internetowy, dostępny w domenie www.galeria-canvas.pl, zwany dalej „Sklep", prowadzony przez firmę Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion z siedzibą w Pasłęku 14-400, ul. Westerplatte 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 578-277-95-07, REGON 280607624 (Sprzedawca). Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się w dziale Kontakt sklepu internetowego.


Ewentualne niezgodności niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, dają pierwszeństwo obowiązującemu stanu prawnemu. Niniejszy Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw przysługującym konsumentom (Klient).

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.galeria-canvas.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronach internetowych dostępnych w domenie www.galeria-canvas.pl

 

II. Zamówienia.

 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako klienta.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. W uzasadnionych przypadkach Sklep dopuszcza możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Warunkiem do przeprowadzenia transakcji jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a także wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje o towarach i usługach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient składając zamówienie za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Sklepu, lub przesyłając zamówienie do Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów i usług z Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiące jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, zostanie wysłane na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów oraz w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem - po zaksięgowaniu właściwej kwoty na rachunku Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion. Z chwilą wysłania potwierdzenia, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion, a klientem za zawartą.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep, w możliwie najkrótszym czasie od dnia otrzymania przez klienta specyfikacji wskazanej powyżej, poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku dokonania zapłaty za zamówienie, Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion zwróci klientowi wpłaconą kwotę.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep, w możliwie najkrótszym czasie od dnia dokonania zamówienia, poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia, do wyboru dostępne są następujące możliwości: wysyłka wyłącznie aktualnie dostępnych towarów, anulowanie całości zamówienia. W przypadku dokonania zapłaty za zamówienie, Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion zwróci klientowi kwotę wartości towarów wyłączonych z zamówienia, lub w przypadku anulowania zamówienia – całość wpłaconej kwoty.
 10. Sklep i Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta, wynikłych na skutek przekazania przez klienta nieprawidłowych danych.

 

III. Ceny.

 1. Ceny produktów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają stosowne podatki. Ceny produktów i usług nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które podawane są w procesie zamówienia.Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 2. Ceny produktów i usług stają się wiążące w chwili złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen produktów i usług w sklepie.

 

IV. Promocje i wyprzedaże.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania sprzedaży promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, sprzedaży promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu, do momentu wyczerpania się ilości towarów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

V. Płatności.

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie produkty powiększonej o koszty dostawy.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. Przy odbiorze - zapłata następuje gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w momencie dostarczenia zamówionego towaru. Kurier pobiera od Klienta opłatę równą wartości złożonego zamówienia tj. kosztów towaru i kosztów dostawy. W budzących wątpliwość przypadkach Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówień tego typu.
  2. Przelewem na podany rachunek bankowy – zapłata wartości złożonego zamówienia następuje w wyniku samodzielnego zalogowania się klienta na internetowe konto bankowe, wizyty w placówce banku lub na poczcie. Dane konieczne do wykonania przelewu znajdują się w zakładce „Kontakt"
 3. Każda płatność zrealizowana przez klienta do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 4. Na sprzedane towary i usługi, składające się na dane zamówienie, wystawiany jest klientowi Paragon dostarczony wraz z produktem. Klienci chcący otrzymać Fakturę VAT, powinni w formularzu zamówienia podać pełne dane Nabywcy oraz NIP.
 5. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych form płatności i dostawy poprzez nieudostępnienie określonych opcji, o czym klient zostanie poinformowany na stronie produktowej.
 6. 6. W przypadku braku zapłaty wartości złożonego zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie klienta zostanie anulowane, o czym zostanie on poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

VI. Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Czas realizacji to czas na który składa się czas potrzebny na wykonanie produktu, jego kompletowanie i/lub realizacja usługi oraz czas potrzebny na dostawę zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia podawany jest w opisie danego produktu i/lub usługi. Jeśli Czas realizacji nie jest określony w opisie, wynosi od 5 do 7 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach może wynieść do 14 dni roboczych i uzależniony jest od procesu produkcyjnego.
 3. Czas realizacji biegnie od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty za pobraniem lub w przypadku przelewów i płatności internetowych, od daty zaksięgowania zapłaty.
 4. Dostawa zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich to 24h-48h w dni robocze a w przypadku poczty polskiej do 7 dni roboczych. Ewentualne koszty dostawy podawane są w procesie składania zamówienia i uzależnione są od wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.
 5. Dostawa towarów odbywa się pod adres określony przez Klienta w zamówieniu.
 6. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych towarów. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy i płatności oraz wartości zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy zamieszczona jest na www.galeria-canvas.pl w zakładce „Koszty dostawy".

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Umowa sprzedaży dotycząca zakupu danych produktów w Sklepie jest zawierana pomiędzy klientem, a Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion i ma charakter terminowy - trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty i świadczenia, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia.
 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Przy odstąpieniu od umowy klient ponosi koszty zwrotu towaru.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towarów bez wad. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, Klient powinien poinformować Sklep o tym fakcie nie później niż 7 dni od otrzmania przesyłki, za pośrednictwem wiadomości e-mail załączając pełny opis zaistniałej sytuacji oraz o ile to możliwe, załączyć ewentualne zdjęcia wad.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion albo Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Sprawdzenie stanu i określenie charakteru uszkodzenia przesyłki dokonane w obecności kuriera, w tym w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi firmie Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion rozpatrzenie reklamacji.

 

IX. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących firmę Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność, lub rachunek bankowy wskazany przez klienta. W przypadku wątpliwości, Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie zwrotu należności wynikłe w związku z przekazaniem przez klienta błędnych danych.

 

X. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion
 2. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion celem informowania klienta o nowych towarach, usługach i promocjach dostępnych w Sklepie. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres wskazany przez klienta, jak również za blokowanie i usuwanie tych wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
 2. Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu w Sklepie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian są realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep do poprawnego działania wykorzystuje pliki „cookies". Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu bez wykorzystywania mechanizmu „cookies", ale może to powodować, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies" określa Polityka prywatności.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają aktualnych obowiązujących przepisów prawa polskiego, w przeciwnym wypadku zapis powodujący naruszenie uznaje się za nieważny.
 6. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Agencja Reklamowa INSPIRO Katarzyna Lendzion w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2015r. do odwołania.

Social

O naszej firmie - Galeria Canvas

Witamy na nowej odsłonie sklepu internetowego www.galeria-canvas.pl Jesteśmy firmą rodzinną. Produkcją obrazów zajmujemy się już od ponad 5 lat2010 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze obrazy dawały Państwu tyle samo satysfakcji ile nam ich tworzenie.

Galeria Canvas - o nas